תילוע לכלב

טיפול נגד תולעי מעיים הניתן כמניעה, גם אם אין תולעים נראות לעין.
גורים מקבלים בפעם ראשונה כסירופ, ולאחר 10 ימים בכדור.

לאחר מכן חוזרים על הטיפול המניעתי בכדור כל שישה חודשים.
במקרה שנצפית נגיעות בתולעים (נראות בצואה), הטיפול ניתן פעמיים במרווח של 10 ימים, ללא קשר לטיפול התקופתי השגרתי.
כלבים נדבקים בתולעים דרך פרעושים ודרך מגע עם צואת כלבים או חתולים, ולכן טיפול מניעתי נגד פרעושים לאורך כל השנה מונע הדבקת הכלב בתולעים.

תילוע לכלב