חתולים

החתול היה חיה קדושה במצרים העתיקה

החתול הוא בין בעלי החיים האינטליגנטיים ביותר, ולעתים קרובות יכולים להבחין בין מצבי רוח שונים של בני אדם.

חתולים ישנים 12 – 14 שעות ביממה.

לחתולים 230 עצמות, 24 יותר מאשר לבני אדם.

אפם של חתולים הוא ייחודי לכל חתול, כמו טביעות האצבע של בני האדם.

הידעת חתולים